Info
Western Riding
Working Cowhorse

 <<   Info 

 << Home 

 Barrel Racing             >> 

 Cutting                    >> 

 Reining                     >> 

 Pleasure                   >> 

 Trail                        >> 

 Halter                      >> 

 Working Cowhorse      >> 

 Pole Bending             >> 

 Horsemanship            >> 

 Springen                   >> 

 Hunter under Saddle   >> 

 Hunter Hack              >> 

 Pleasure driving         >> 
 

 

   

Working Cowhorse

Bij Working Cowhorse kunnen combinaties laten zien hoeveel ze waard zouden zijn op een echte ranch. De paarden moeten snel stoppen, snel kunnen draaien, vlug op snelheid kunnen komen en makkelijk galopperen. Het moet ook laten zien dat het de acties van het rund ziet, en alert is op onverwachte bewegingen van het dier. De jury ziet graag dat het paard goede manieren heeft en zelf initiatief neemt. Daarbij moet het snel reageren op de teugel.Working Cowhorse bestaat uit twee onderdelen:

  • Dry Work: hetgeen te vergelijken is met het onderdeel reining.

  • Fence Work: dit is het werken met de koe.

Eerst komt één rund in de arena die de combinatie vervolgens op de korte zijde moet houden. Het paard kan laten zien dat het cowsense heeft; dit wil zeggen dat het paard het rund in de gaten houdt en met het rund wil meebewegen. Dit op de korte zijde houden noemt men boxing.

Vervolgens laat de combinatie het rund op de lange zijde komen. Belangrijk hierbij is dat men duidelijk laat zien dat de ruiter beslist dat je het rund op de lange zijde wilt hebben.
Hierna volgt het afstoppen; de ruiter moet minstens 1 keer naar links en 1 keer naar rechts het rund afstoppen en in de andere richting weer voorwaarts laten gaan. Het afstoppen mag ook meerdere keren gebeuren.

Het derde onderdeel bestaat uit het cirkelen van het rund. Dit moet minstens 1 keer linksom en 1 keer rechtsom. De bedoeling is dat het paard en het rund schouder aan schouder lopen. Voor dit alles krijgt men een maximum tijd van 2 minuten.

- Working Cowhorse Western Riding. Familie Verschueren uit Putte bij Mechelen. -